Do kogo kierowane są szkolenia?

Seria poniższych szkoleń jest skierowana głównie dla trenerów personalnych, sportowych, przygotowania motorycznego, instruktorów fitness, początkujących fizjoterapeutów, jak i dla każdego kto dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną, chciałby trenować mądrze i poznać podstawy prawdziwego treningu funkcjonalnego. Zalecana znajomość anatomii.

Czego dowiesz się z cyklu szkoleń?

 • Poznasz zasady treningu funkcjonalnego i medycznego.
 • Nauczysz się analizy statyki ciała.
 • Zapoznasz się z testami funkcjonalnymi oceniającymi poszczególne segmenty ciała.
 • Poznasz mechanizm powstawania najczęstszych kontuzji układu ruchu i dowiesz się jak ograniczyć ryzyko ich wystąpienia.
 • Dowiesz się czym jest piramida optymalnego przygotowania motorycznego i jak prawidłowo stosować progresję ćwiczeń.
 • Poznasz założenia koncepcji współzależności regionalnej „Joint by Joint” approach.
 • Przedstawię Ci czym są 4 filary stabilności tułowia i opowiem dlaczego ich integracja jest taka ważna, by bezpiecznie i skutecznie wykonać jakiekolwiek ćwiczenie siłowe.
 • Nauczysz się skutecznych ćwiczeń korekcyjnych poprawiających mobilność i stabilność ciała.
 • Zdobędziesz wiedzę fizjoterapeutyczną i trenerską na temat prawidłowego prowadzenia osób po urazach i kontuzjach.
 • Dowiesz się o istocie prawidłowego oddechu i jego wpływie na zaburzenia występujące w organizmie, Zaprezentuje Ci manualne techniki facylitacji mięśni oddechowych i aktywacji przepony, oraz nauczę jak prawidłowo reedukować wzorzec oddychania.
 • Nauczysz się jak zaplanować trening funkcjonalny i zintegrować go z treningiem siłowym, czy jakąkolwiek aktywnością rekreacyjną lub sportową.

Moduł I. Obręcz barkowa i kręgosłup piersiowy.

Data szkolenia:

Cena szkolenia

349 zł (wpłata całości do 3 tyg. od daty rozpoczęcia szkolenia).
399 zł (wpłata całości, po okresie 3 tyg. od daty rozpoczęcia szkolenia).

 • Zaliczka za szkolenie wynosi 100 zł (więcej na ten temat w dziale „warunki Uczestnictwa”).
 • Szkolenie jednodniowe ok. 8 godzin.
 • Skrypt szkoleniowy dla każdego uczestnika.
 • W cenę wliczony poczęstunek, kawa, herbata, woda.

Program szkolenia

 • Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kompleksu bark-łopatka.
 • Najczęstsze dysfunkcje oraz kontuzje występujące w obrębie tych stawów.
 • Analiza statyki ciała.
 • Ocena biomechaniczna i funkcjonalna stawów barkowych.
 • Ocena wzorca oddechowego i jego wpływ na zaburzenia występujące w obrębie obręczy barkowej,. Techniki manualne oraz ćwiczenia oddechowe.
 • Praca mięśni obręczy barkowej w ujęciu funkcjonalnym.
 • Metody rozluźniania tkanek miękkich.
 • Ćwiczenia korekcyjne dla kompleksów barkowych oraz kręgosłupa piersiowego.

Moduł II. Core — stabilność kompleksu biodrowo-miedniczno-lędzwiowego.

Data szkolenia:

Cena szkolenia

349 zł (wpłata całości do 3 tyg. od daty rozpoczęcia szkolenia).
399 zł (wpłata całości, po okresie 3 tyg. od daty rozpoczęcia szkolenia).

 • Zaliczka za szkolenie wynosi 100 zł (więcej na ten temat w dziale „warunki Uczestnictwa”).
 • Szkolenie jednodniowe ok. 8 godzin.
 • Skrypt szkoleniowy dla każdego uczestnika.
 • W cenę wliczony poczęstunek, kawa, herbata, woda.

Program szkolenia

 • Podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii, związane z funkcjonowaniem kręgosłupa.
 • Najczęstsze dysfunkcje oraz kontuzje w obszarze kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego.
 • Ocena stabilności tułowia z wykorzystaniem testów funkcjonalnych.
 • Ocena i reedukacja wzorców oddychania —
  ćwiczenia kształtujące stabilność kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego.

Moduł III. Obręcz biodrowa, stawy kolanowy i skokowy.

Data szkolenia:

Więcej informacji wkrótce.

Program szkolenia

Wkrótce…

Warunki uczestnictwa

Wyślij maila poprzez formularz kontaktowy na stronie. W mailu podaj: imię, nazwisko, numer telefonu oraz podaj datę i miejsce szkolenia, na które chcesz się zgłosić. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę poinformuj o tym fakcie w mailu.

Dokonaj wpłaty zadatku w wysokości 100 złotych na konto na poczet rezerwacji miejsca w szkoleniu. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaniesz dodany do listy uczestników.

Uwaga! W sytuacji gdy wpłacasz zaliczkę, jesteś zobligowany wpłacić pełną sumę do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku gdy nie wpłacisz pełnej sumy do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jesteś skreślany z listy uczestników, a twoja zaliczka będzie zatrzymana na poczet opłat związanych z organizacją szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora informacja o zaistniałym fakcie zostanie przesłana uczestnikom wiadomością SMS-em lub na adres e-mail, a dokonane opłaty za szkolenie wraz z zadatkiem zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego została dokonana płatność w ciągu 14 dni roboczych od pojawienia się informacji o odwołaniu.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wszelakich kosztów poniesionych przez uczestnika szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia a także do odwołania go bez podania przyczyny.

Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w szkoleniach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników, bądź umieszczenia zdjęć na portalu społecznościowym Facebook.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce szkoleń i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania szkoleń z winy uczestnika.

W razie wypadku lub powstałej szkody Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń.

Uczestnicy szkoleń nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnicy muszą być w stanie trzeźwym i nie mogą być pod wpływem żadnych środków odurzających.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy wynikające z niewłaściwego wykonywania ćwiczeń przez uczestników podczas trwania szkolenia.

Uczestnicy zobowiązują się zapoznania się i do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.